A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarımızla hizmetinizdeyiz…

tab11

İş Güvenliği Danışmanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sertifikalı A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları ve alanında uzman mühendisler ile işletme ve işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Hizmet Talep Formu

tab12

İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme

29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” gereği işletme ve işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanları görevlendirme zorunluluğu getirilmiştir. Bizler TZ İSG olarak işletme ve işyerlerinizin tehlike sınıfı ve faaliyet alanına göre yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeniz için, alanında profesyonel A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlarımızı görevlendiriyoruz.

Hizmet Talep Formu

tab13

Risk Analizi

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaların bütünü ifade eder.

Hizmet Talep Formu

tab14

Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmeti kapsamında ;
İşyerinin İncelenmesi ve Durum Tespiti, Risk Analizinin Hazırlanması, İSG Kurulunun Oluşturulması ve katılımı, İşyerinin Periyodik olarak Denetlemesi ve Raporlanması, İşletme İçin Gerekli Olan Doküman Hazırlanması, Acil Durum Çalışmalarının Yürütülmesi, İşveren ve/veya temsilcisi, Çalışanların İş Sağlığı, İş Güvenliği Eğitimleri hizmetleri vermekteyiz.

Hizmet Talep Formu

tab16

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 30.04.2013 tarih ve 28633 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması gerekmektedir. Bu yönetmelik kapsamında;

Hizmet Talep Formu

tab15

İşyeri Hekimlik Hizmetleri

İşgücü kaybını asgari seviyeye indirerek, kuruma maddi manevi kazanç sağlayarak, kurum çalışanlarına mesai saatlerinde verilecek kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti ile çalışanların memnuniyetine katkıda bulunulması için sağlık organizasyonlarının kurulması ve yürütülmesi adına; İşyeri hekimleri görevlendirilir.

Hizmet Talep Formu